ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนสารวิทยา

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 19.33 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสารวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตจตุจักร ให้ดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ด้วยตระหนักว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด จึงจัดตั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน เพื่อจัดบริการตามแนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว" โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้สมาชิก เลือกกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด อาทิ การออกแบบงานพิมพ์ 3 มิติ, การทำศิราภรณ์หุ่นกระบอกไทย และการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า รวมทั้งบริการให้คำปรึกษา

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ของเขตจตุจักร ที่สนองพระดำริ รณรงค์สร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" และจัดกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง  ทั้งยังสร้างและพัฒนาเครือข่ายครอบคลุมทั้งในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ โดยมีเครือข่าย ทูบี นัมเบอร์วัน ไปร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมฯ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร น้อมนำโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบัน มีชมรมในชุมชน 159 ชมรม ในสถานศึกษา 456 ชมรม และในสถานประกอบการ 15 ชมรม  ปีนี้จะสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน เพิ่มขึ้น

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัว เฝ้า รับพระราชทานคำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถาวร พร้อมกับมีพระปฏิสันถารกับสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนสารวิทยา ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 600 คน มีกิจกรรมเด่น ได้แก่ การประกวดแข่งขันเต้นบีบอยระดับประเทศ ได้รางวัลที่ 2 มีกิจกรรมใหม่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้จัดการแข่งขัน ROV อี-สปอร์ต ทูบี นัมเบอร์วัน ครั้งที่ 1 และเป็นครั้งแรกที่คัดเลือกสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน เข้าร่วมประกวดทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน ทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนสารวิทยา ทูบีนัมเบอร์วัน เขตจตุจักร ROV อีสปอร์ต ทูบีนัมเบอร์วัน