พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

ที่เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะฯ ไปติดตามสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำแม่กลอง การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ และการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นโครงการหนึ่งของแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย เริ่มก่อสร้างปี 2522 แล้วเสร็จในปี 2527 สามารถเก็บกักน้ำสูงสุด 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากจะสร้างประโยชน์ด้านชลประทาน และการเกษตรแล้ว ยังได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังผลิตเครื่องละ 100,000 กิโลวัตต์ 3 เครื่อง ให้พลังงานเฉลี่ยปีละ 777 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในพื้นที่ สำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 มีปริมาณน้ำ 8,381 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯ ระบายน้ำออกเฉลี่ย 58 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และยังสามารถรับน้ำได้อีก 479 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

Tag : องคมนตรี เขื่อนวชิราลงกรณ แผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง กาญจนบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข