พระราชวงศ์ คณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

ที่ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันนี้ มีพระราชวงศ์คณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. พร้อมลงพระนามและลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายพระประชวร อาทิ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล และคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์, สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย, กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สมาคมเมโลเดียน และร้านดอกไม้วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม

Tag : ลงนามถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระองค์เจ้าโสมสวลี ประชวร