ศอ.บต.ที่นี่ชายแดนใต้ ตอน 22 : SBPAC TALENT เวทีแสดงศักยภาพของเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 06:57 น.

Views

อีกหนึ่งกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทาง ศอ.บต.ให้การสนับสนุน โดยเปิดเวทีให้เยาวชนในพื้นที่ ไม่จำกัดอายุ และเพศ เพิ่มศักยภาพความเป็นตัวตนของเยาวชน ทางด้านร้อง เล่น เต้น รำ และความสามารถอื่น ๆ ไม่จำกัดรูปแบบ เป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้มากขึ้น ในกิจกรรม SBPAC TALENT ความสามารถของเด็กชายแดนใต้

Tag : สนามข่าว 7 สี ศอ.บต. ศอ บต ที่นี่ชายแดนใต้ ที่นี่ชายแดนใต้ SBPAC TALENT