ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปักหลักรอฟังความชัดเจนขึ้นค่าบริการ

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ที่บริเวณจุดจอดแท็กซี่ ซึ่งจุดนี้อยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรากกฎว่ารถแท็กซี่ยังคงให้บริการตามปกติ หลายคนบอกว่าจะรอฟังความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน่าจะทราบผลในช่วงเวลา 15.00 น.

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา รถแท็กซี่ที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังคงให้บริการตามปกติ ซึ่งจากการสอบถามคนขับรถแท็กซี่ที่ประจำการในจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ทราบว่าแท็กซี่บางส่วนเท่านั้นที่ขู่หยุดวิ่งให้บริการประชาชน ไม่ใช่แท็กซี่ในท่าอากาศยานทั้งหมด

ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ขับรถแท็กซี่ก่อนหน้านี้ ได้แก่ การขอปรับเพิ่มค่าบริการจอดรอรับผู้โดยสาร หรือเซอร์ชาร์จจากเที่ยวละ 50 บาท เป็นเที่ยวละ 100 บาท ราคาเดียวกับแท็กซี่ VIP รวมทั้งขอให้กำหนดค่าโดยสารแท็กซี่เป็น 2 ราคา ระหว่างแท็กซี่แวน กับแท็กซี่ขนาดเล็ก เนื่องจากต้นทุนค่าน้ำมันแท็กซี่แวนสูงกว่า รับผู้โดยสารและขนสัมภาระได้มากกว่าด้วย รวมทั้งขอให้ปรับบทลงโทษกรณีคนขับแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ จากการเพิกถอนการให้บริการ เป็นหยุดพักรถชั่วคราวเท่านั้น