คอลัมน์หมายเลข 7 : พบทิ้งร้างอาคาร เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ตอนที่ 2

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนพร้อมนายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.สมุทรปราการ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสัปดาห์ที่แล้ว ติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ค่าจ้างเกือบ 70 ล้านบาท รองรับบุคคลากรกว่า 80 คน แทนสำนักงานเดิมซึ่งคับแคบ

การตรวจสอบครั้งนี้ พบอาคารยังก่อสร้างไม่เสร็จทิ้งร้างไว้พังเสียหาย ทั้งที่การตรวจสอบปี 2559 และปี 2560 พบว่างานก่อสร้างเหลือปริมาณงานอีกไม่มาก และผู้บริหารเทศบาลรับปากจะรีบดำเนินการให้เสร็จ

รองปลัดเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ระบุโครงการนี้ล่าช้าเพราะผู้รับเหมารายที่ 1 และ 2 ทิ้งงาน

ข้อมูลนี้ต่างจากปี 2559 และปี 2560 ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมกับนายพิศิษฐ์สมัยเป็นผู้ว่า สตง. และเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ตรวจพบว่างบที่ใช้ก่อสร้างอาคารหลังนี้ เทศบาลกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 70 ล้านบาท โดยทำสัญญาจ้าง
      
เอกชนรายแรกก่อสร้างปี 2554 แต่ส่งมอบงานไม่ทันกำหนดปี 2555 ค่าจ้างเกือบ 70 ล้านบาท เบิกค่าจ้างแล้วกว่า 26 ล้านบาท เทศบาลจึงเรียกค่าปรับ 17 ล้านบาท และบอกเลิกสัญญาปี 2557 จากนั้นฟ้องดำเนินคดีเนื่องจากหนังสือค้ำประกันสัญญาของเอกชนวงเงิน 9 ล้าน 8 แสนบาท ได้รับการปฏิเสธจากธนาคาร

สอดรับกับข้อมูลของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
  
ส่วนเอกชนรายที่ 2 ที่เทศบาลทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารต่อในปี 2558 ค่าจ้างกว่า 30 ล้านบาท ก็ส่งมอบงานไม่ทันกำหนดปี 2559 เบิกค่าจ้างไปแล้วเหลือ 7 ล้านบาท เทศบาลฟ้องดำเนินคดีอ้างเอกชนทิ้งงาน ขณะนี้ทั้ง 2 คดียังไม่ยุติ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7