พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปลาตายในอ่างเก็บน้ำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 13:45 น.

Views

เกิดเหตุปลานับพันตัวลอยตายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ประจันต์ พื้นที่หมู่ 5 บ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีทั้งปลาตะเพียน ปลาขาว ปลากระบอก ปลาสามมุม ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซากปลาบางส่วนเริ่มเน่าเปื่อย คาดว่าตายมาแล้วไม่น้อยกว่า 2-3 วัน ส่วนสาเหตุเกิดจากชลประทานได้พร่องน้ำออกจากเขื่อนเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ลดลงจนเหลือปริมาณน้อยจนทำให้ปลาตาย เพราะน้ำแห้งถึงระดับที่ไม่เพียงพอที่ปลาจะอาศัยอยู่ได้ในบางจุด โดยได้แจ้งทางอำเภอเข้ามาตรวจสอบแล้ว