คนขับรถตู้ส่อตกงานนับพัน หลังกรมขนส่งฯ ไม่ต่ออายุรถตู้ 1,800 คัน

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ มีมติไม่รับข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ คือ ขอให้กรมการขนส่งทางบกขยายอายุรถตู้หมวด 1 ที่วิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอายุครบ 10 ปี โดยขอขยายเพิ่มอีก 5 ปี จนถึงปี 2565  รวมทั้งข้อเสนอขอให้การปรับเปลี่ยนรถตู้ เป็นรถไมโครบัส เป็นไปด้วยความสมัครใจ  และขอปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 5 บาท

โดยที่ประชุมเห็นว่า อายุรถตู้ 10 ปี มีความเหมาะสม หากขยายเกินกว่า 10 ปี อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งการไม่ต่ออายุรถตู้ในครั้งนี้ จะทำให้รถตู้จำนวน 1,800 คัน จากทั้งหมดราว 6,000 คัน ต้องหยุดวิ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เพราะอายุรถจะครบ 10 ปี ในวันที่ 30 กันยายน หากพบรถตู้ที่ไม่ได้รับการต่ออายุวิ่งให้บริการ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000- 200,000 บาท

ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ ประเมินว่า คณะกรรมการไม่ขยายอายุรถตู้ จะส่งผลให้ปี 2561 มีรถตู้ออกจากระบบ 1,800 คัน และปี 2562 อีก 1,519 คัน โดยรถตู้ที่ต้องหยุดให้บริการ 1,800 คันในปีนี้ จะส่งผลกระทบให้คนขับรถมากกว่า 2,000 คนต้องตกงาน และผู้ประกอบการรถตู้ครึ่งหนึ่งคงเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแทน เพราะยังประเมินผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าไม่ได้ จึงไม่กล้าลงทุนซื้อรถใหม่

Tag : ไม่ต่ออายุรถตู้