พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คสช.ออกคำสั่งคลายล็อกให้พรรคการเมือง

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 19:31 น.

Views

หัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งคลายล็อกกิจกรรมการเมืองแล้ว เปิดทางพรรคการเมืองทำกิจกรรมเตรียมเลือกตั้ง เปลี่ยนวิธีทำไพรมารีโหวต และให้ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งได้ทันที แต่ยังไม่ให้หาเสียง

โดยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพิ่มเติม ซึ่งมีทั้งหมด 9 ข้อ มีเนื้อหาคลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมบางอย่างได้ อาทิ เรื่องธุรการภายในพรรคการเมือง การลดค่าสมาชิกพรรครายปี และเงินกองทุนสนับสนุนพรรคการเมือง

แต่สาระสำคัญอยู่ที่ข้อ 2 ที่เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง สส. ของพรรคการเมือง ซึ่งมีทั้งเปิดให้ประชุมใหญ่ เพื่อแก้ไขข้อบังคับ จัดทำอุดมการณ์ และนโยบายของพรรค จัดการเลือกหัวหน้า และผู้บริหารพรรค จัดตั้งสาขา ตัวแทน และรับสมัครสมาชิกพรรค ตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัคร สส. เป็นต้น

นอกจากนี้ ในข้อ 4 เปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกผู้สมัคร สส. ในการเลือกตั้งครั้งแรก จากที่ให้ทำไพรมารีโหวต เป็นตั้งคณะกรรมการสรรหาดำเนินการ รับฟังความเห็นสาขา หรือตัวแทนพรรคและสมาชิก หรือเรียกว่าไพรมารีโหวตแบบย่อ

พร้อมกับเปิดให้พรรคการเมืองสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในพรรค และสมาชิกพรรคผ่านทางเทคโนโยลีสารสนเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ต้องไม่มีลักษณะหาเสียง

และยังให้อำนาจ กกต. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยไม่ต้องรอให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มีผลบังคับใช้ด้วย

Tag : คสช คลายล็อกพรรคการเมือง คลายล็อกกิจกรรมการเมือง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562