พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 15.08 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 7 ซึ่งกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นจนถึงวันที่ 18 กันยายนนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยสนองแนวโน้มความสนใจของประชาคมโลก ในการคำนึงถึงความต้องการของคนทั้งมวล ซึ่งรวมผู้พิการทางสายตา ที่สามารถมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การรับรู้ให้แก่คนตาบอดที่มีโอกาสได้เข้าร่วมชมงานฯ รวมทั้งช่วยสร้างความตระหนักให้สังคมโดยทั่วไปเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อคนพิการทางการมองเห็น

โดยปีนี้ จัดภายใต้หัวข้อ "สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน" เพื่อสื่อถึงความสุขที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว ที่สามารถสัมผัสได้ทั้งทางการมองเห็นด้วยตา หรือสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสอื่น ๆ ของร่างกาย โดยนิทรรศการฯนำผลงานที่ชนะการประกวดด้านประติมากรรมและสื่อผสม ที่สามารถสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานต่าง ๆ ของประเทศไทย มาจัดแสดงให้คนพิการทางการมองเห็น และประชาชนทั่วไปได้รับถึงความสุขที่สัมผัสและรู้สึกถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา งานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอด สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน