รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ที่โรงเรียนบ้านบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า กว่า 4,000 คน ไปร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนฯ และบริเวณชุมชนโดยรอบ ด้วยการเก็บกวาดขยะ และทาสีกำแพง เพื่อสนองพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หรือ ศอญ. ได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่โรงเรียนบ้านบงตัน ด้วย โดยมีประชาชนไปสมัครจำนวนมาก ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพบก จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน และเจ้าหน้าที่ด้วย

Tag : รับสมัครจิตอาสา จิตอาสา โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ