พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะบุคคล และประชาชนไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ที่ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. คณะบุคคลและประชาชนต่างนำแจกันดอกไม้ ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี และขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่อง อาทิ สมาคมภริยาอัยการ, บริษัทสยามพาร์คบางกอก จำกัด, โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี, เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี, คณะกรรมการหารายได้การกุศลเพื่อสภากาชาดไทย, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Tag : ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์