คสช.คลายล็อกให้พรรคการเมืองแล้ว เปิดช่องดำเนินกิจกรรมได้

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตาม กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ซึ่งคำสั่งนี้ออกมาเพื่อแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เพื่อเปิดช่องให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมได้

สาระสำคัญคือ การกำหนดให้มีทุนประเดิมจัดตั้งพรรคจำนวน 1,000,000 บาท แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งนี้ และให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน พร้อมชำระค่าบำรุงพรรคภายใน 180 วัน สมาชิกพรรคต้องชำระค่าบำรุงพรรคจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายใน 1 ปี

ถ้าพรรคการเมืองทำไม่ครบถ้วน จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งไม่ได้ โดยคำสั่งนี้เปิดทางให้พรรคการเมืองสามารถจัดการประชุมเพื่อจัดทำนโยบายพรรค แก้ไขข้อบังคับพรรค เลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค จัดตั้งสาขาพรรค รับสมัครสมาชิกพรรค จัดให้มีกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ขณะเดียวกัน ยังให้ยกเลิกการทำไพรมารีโหวต และกำหนดให้แต่ละพรรคการเมืองตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาผู้สมัครจากสมาชิกพรรคที่แสดงความจำนงจะลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะต้องคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชาย-หญิง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับสมาชิกพรรคผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้ แต่ยังห้ามไม่ให้ทำการใดใดที่มีลักษณะเป็นการหาเสียง

อย่างไรก็ตาม คำสั่งดังกล่าวเป็นการคลายล็อก เพื่อให้พรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่งดำเนินการในช่วง 90 วัน ก่อนที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่รองนายกรัฐมนตรีได้หารือกับ กกต. ก่อนหน้านี้ และคาดว่าจะมีคำสั่งปลดล็อกอีกครั้งช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้

Tag : ปลดล็อกการเมือง พรรคการเมือง