ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวฯ ดีแทค ซิมไม่ดับ ถึง 15 ธ.ค.นี้

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

กรณี บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ "ดีแทค" ฟ้องขอเพิกถอน มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว กรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

โดยศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวฯ มีความมุ่งหมายประการสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ "ดีแทค" ให้บริการต่อไปได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เนื่องจากผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายได้ แม้จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด แต่ก็ต้องฟังว่าผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจเป็นผู้เจ็บป่วย, พิการ, สูงอายุ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกรณีเร่งด่วน หรืออยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งคลื่น 850 MHz สามารถใช้ได้ในพื้นที่ชนบทห่างไกล หาก "ดีแทค" ไม่สามารถให้บริการได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลัง

ซึ่งศาลฯ ยังเห็นว่า "ดีแทค" มีหน้าที่ชำระค่าใช้คลื่นความถี่ในช่วงเวลาดังกล่าว เพี่อไม่ให้เป็นภาระและอุปสรรคในการบริหารงานของ กสทช.

ด้าน กสทช.น้อมรับและพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาล โดยจากนี้ไปประชาชนยังพอมีเวลาในการทำเรื่องขอย้ายคลื่นความถี่ไปอีก 3 เดือน

ส่วนผู้บริหาร "ดีแทค" กล่าวว่า คำสั่งศาลจะทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยซิมการ์ดไม่ดับ ทั้งนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ใช้ซิมเดิมทยอยแจ้งย้ายคลื่นให้ได้มากที่สุด

Tag : ดีแทค DTAC