พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : จับหญิงสองสัญชาติค้ามนุษย์แรงงานทาส

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ก๊ะ หรือ กากา อายุ 35 ปี เป็นนายหน้าและผู้ประสานงานแก๊งค้ามนุษย์ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในแวดวงขบวนการค้ามนุษย์อย่างน้อย 5 ปี โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับนายหน้าในประเทศเมียนมาเพื่อให้ส่งแรงงาน หรือที่เรียกกันว่า เมียนมาขาว เข้ามาตามพื้นที่ชายแดน ทั้งในพื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นช่องทางข้ามพรมแดน ก่อนที่จะให้คนไทยไปรับตัวมากักไว้ตามพื้นที่เป้าหมาย เมื่อรวบรวมคนได้ตามจำนวนที่ต้องการแรงงานเมียนมาขาวเหล่านี้ ก็จะถูกส่งขึ้นรถโดยสาร ที่มีการดัดแปลงช่องลับ ไม่ก็รถขนส่งสินค้า เพื่อนำมากักไว้ใกล้พื้นที่ชายแดนภาคใต้มากที่สุด ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ก่อนที่นายหน้าจะรับไปส่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อข้ามพรมแดนไปเป็นแรงงานทาสในมาเลเซีย

ก๊ะ หรือ กากา ถือเป็นบุคคลที่ทางการต้องการมากในอันดับต้นๆ เพราะนอกจากหน้าที่ประสานงานการส่งแรงงานทาสแล้ว เธอยังเป็นคนหิ้วเงินสกุลริงกิตเข้ามาเปลี่ยนสกุลเงินตามร้านแลกเงินในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก ก่อนที่จะทำการโอนให้แก่นายหน้า เฉลี่ยรายละ 1,000,000 บาทต่อคน โดยจะรับค่าจ้างหัวละ 250 ริงกิต หรือ 2,000 บาท

ตำรวจภูธรภาค 9 ยอมรับว่า การปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังทำให้การค้ามนุษย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากหลักร้อยเหลือไม่ถึงหลักสิบต่อกลุ่ม และมั่นใจว่าหากปราบปรามอย่างต่อเนื่องคนเหล่านี้ก็จะหายไปจากวงการในอนาคต

ส่วนมาตรการในการเยียวยาเหยื่อการค้ามนุษย์ ขณะนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังเร่งดำเนินการฝึกอาชีพ รวมถึงให้ทุนตั้งต้นชีวิต ก่อนจะผลักดันบุคคลเหล่านี้ กลับสู่ประเทศต้นทาง เพื่อยุติปัญหาการค้าแรงงานทาสผ่านด้ามขวานทอง

Tag : เกาะติดข่าวดัง