พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กกต.เตือน ยื่นจดจัดตั้งพรรคภายใน 27 ก.ย.นี้

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 01:03 น.

Views

กกต.มีคำเตือนไปยังกลุ่มการเมืองที่ยังไม่ยื่นจดจัดตั้งพรรค เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัคร สส.ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา 97 วงเล็บ 3 ให้สังกัดพรรค 90 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งหากนับวันเลือกตั้งคือ 24 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ววันสุดท้ายของ 90 วัน คือ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งพรรคเดิมไม่มีปัญหา แต่กลุ่มที่จดจองชื่อพรรค แต่ยังไม่ยื่นขอจัดตั้งพรรค จะยังหาสมาชิกไม่ได้ เพราะต้องเป็นพรรคการเมืองแล้วเท่านั้น

ดังนั้น เวลาของการยื่นจัดตั้งพรรคต้องไม่เกิน 27 กันยายน เพราะ กกต.ต้องใช้เวลา 45-60 วัน ในการรับรอง ซึ่งระยะปลอดภัยในการเป็นพรรคการเมือง

ทั้งนี้มีรายงานว่า หนึ่งในกลุ่มการเมืองที่อาจเข้าข่ายดังกล่าวคือ กลุ่มพลังประชารัฐ ที่นัดประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งพรรควันที่ 29 กันยายน หลังเส้นตายที่ กกต.เตือน 27 กันยายน