คสช.คลายล็อกให้ กกต. และพรรคการเมืองเริ่มดำเนินการภายในเตรียมรับการเลือกตั้ง

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 01:03 น.

Views

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ใช้มาตรา 44 คลายล็อกกิจกรรมการเมือง ซึ่งมีทั้งหมด 9 ข้อ มีเนื้อหาคลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้บางอย่าง สาระสำคัญอยู่ที่การเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง สส.ของพรรคการเมือง ที่เปิดให้ประชุมใหญ่ เพื่อแก้ไขข้อบังคับ จัดทำอุดมการณ์ และนโยบายของพรรค จัดการเลือกหัวหน้า และผู้บริหารพรรค จัดตั้งสาขา ตัวแทน และรับสมัครสมาชิกพรรค ตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัคร สส.เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกผู้สมัคร สส.ในการเลือกตั้งครั้งแรกจากการทำไพรมารีโหวต เป็นตั้งคณะกรรมการสรรหาดำเนินการ รับฟังความเห็นสาขา หรือตัวแทนพรรคและสมาชิก หรือเรียกว่าไพรมารีโหวตแบบย่อ

พร้อมเปิดให้พรรคสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในพรรค และสมาชิกพรรคผ่านทางเทคโนโยลีสารสนเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ต้องไม่มีลักษณะหาเสียง สุดท้ายการให้อำนาจ กกต.ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยไม่ต้องรอให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.มีผลบังคับใช้ด้วย

และทันทีที่มีคำสั่งคลายล็อก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส่งข้อความผ่านไลน์กลุ่ม สส.พรรคนัดประชุมคณะกรรมการบริหารวันจันทร์หน้า และวันเดียวกันจะส่งหนังสือไปแจ้ง กกต.เพื่อจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 24 กันยายน และเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคหลังวันดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในวาระประชุมคาดว่าจะมีเรื่องการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วย

ขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ประกาศนัดหมายประชุมเลือกหัวหน้าพรรคเช่นกัน โดยหลังจากวันนี้ประมาณ 7-10 วัน