พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กกต.ประกาศวันนัดหมายพรรคการเมืองประชุม

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 01:03 น.

Views

เป็นนัดหมายในวันที่ 28 กันยายน โดยท่าน กกต.ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย บอกว่า กกต.เชิญทุกพรรค ในวันดังกล่าวจะชี้แจงทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนกับพรรคการเมือง ว่าสามารถดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบการหาเสียง การหาสมาชิก รวมถึงข้อสงสัยต่างๆ ที่เป็นกติกาใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ คุณแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. บอกว่า ระหว่างนี้ กกต.เตรียมการเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งไว้แล้ว เอาเป็นว่าในช่วงรอกฎหมายเลือกตั้ง สส.มีผลบังคับใช้ช่วง 60 วันแรก กกต.จะเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้ง รับฟังความเห็นของพรรคการเมืองในเรื่องนี้ จากนั้นอีก 30 วันสุดท้ายคาดว่าจะเปิดให้มีการหาเสียง