น้ำท่วม จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 14:57 น.

Views

ฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ในจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้น้ำในแควหนุมานและคลองพระสะทึงเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ช่วงอำเภอกบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ  และอำเภอเมืองปราจีนบุรี สูงตามไปด้วย ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านทรัพย์ไพลิน บ้านเรือนประชาชนในซอยแยกต่างๆถูกน้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้วางแนวกระสอบทราย และเร่งสูงน้ำออกแล้ว  ขณะที่ชลประทานได้เปิดประตูน้ำบางพลวง เพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเข้าทุ่งบางพลวง