พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 20:16 น.

Views

เวลา 14.11 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บ และโซลูชั่นด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา และมีสาขา 11 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 เป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ และชุดหัวอ่าน-เขียน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี และปราจีนบุรี มีพนักงานคนไทย กว่า 27,000 คน

นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มความร่วมมือกับหน่วยราชการ และสถาบันการศึกษา โดยเป็น 1 ใน 77 บริษัท ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งนักศึกษาไปฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษาตามโครงการเรียนคู่งาน งานคู่เรียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้เรียนรู้เทคนิค และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานของตนเองในอนาคต โดยมีนักศึกษา 13 คน ไปฝึกงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน หลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว ยังได้ร่วมทำวิจัยกับบริษัทฯ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการผลิต รวมถึงการทำเครื่องคัดแยกขนาดไข่ เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โครงการเรียนคู่งาน งานคู่เรียน