แอปพลิเคชัน เสริมสร้างผู้ประกอบการ SME

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

จากปลากัดธรรมดาตัวละไม่กี่บาท กลายเป็นปลากัดออนไลน์ขายตัวละไม่ต่ำกว่า 300 บาท สร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท  แต่หลังจาก สสว.เข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ ก็ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละกว่า 100,000 บาท โดยผู้ประกอบการยอมรับว่า  ช่วงแรกไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะคิดว่า หน่วยงานรัฐไม่มีความชำนาญเรื่องการเลี้ยงปลากัด แต่กลับกลายเป็นว่า สสว.ช่วยเสริมจุดแข็ง  แก้ไขจุดอ่อน ทำให้สามารถจำหน่ายปลากัดได้เพิ่มขึ้นดังเช่นในปัจจุบัน

ส่วนสาวเมืองจันทน์คนนี้ เลือกนำผลมะปิ๊ด หรือส้มจี๊ด พืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกประจำบ้านมาสามารถแปรรูปเป็น “น้ำมะปิ๊ด” เครื่องดื่มรสเปรี้ยวอมกลิ่นส้มเอกลักษณ์จันทบุรี บรรจุขวดจำหน่าย หลังจากเข้าร่วมการอบรมโครงการสตาร์ทอัพของ สสว. ซึ่งปัจจุบันยังสามารถใช้วัตถุดิบเดียวกันมาแปรเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกกว่า 10 ชนิด และยังขยายตลาดได้เพิ่มเติมจากการใช้ แอปพลิเคชัน “SME CONNEXT”

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยยกระดับการส่งเสริม SME ให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากผลสำรวจปี 2560 พบว่า มีจำนวนผู้ประกอบการ SME ทั้งสิ้นกว่า 3,000,000 ราย ซึ่งคิดเป็นการจ้างงานถึงร้อยละ 82.2 ของการจ้างงานทั่วประเทศ สะท้อนได้ว่าธุรกิจ SME เป็นกลไกการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกวงจรธุรกิจ แอปพลิเคชัน “SME CONNEXT” จึงมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างครบถ้วน รวมทั้งเป็นการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 

สำหรับแอปพลิเคชัน “SME CONNEXT” ประกอบด้วยหมวดข่าวสาร หมวดองค์ความรู้ หมวดกิจกรรม หมวดธุรกิจ และหมวดสิทธิประโยชน์ ซึ่งเป็นการรวบรวมทุกช่องทางที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจให้กับผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS