พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : eSports "เกม" สร้างอาชีพ

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 18:25 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : eSports "เกม" สร้างอาชีพ

รายการ เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
พิธีกร : สุภัสสรา สุรัตนะมณีพร
แขกรับเชิญ : อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ณัฏฐณิชา ธีรบัณฑิต ประธานโครงการจัดการแข่งขัน U-League Thailand, วีฤทธิ์ โพธิ์พันธุ์ นักกีฬา อี-สปอร์ต ทีมชาติไทย, ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 16 กย 61 เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน 16 กย 61 eSports เกมสร้างอาชีพ eSports เกมสร้างอาชีพ สุภัสสรา สุรัตนะมณีพร ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณัฏฐณิชา ธีรบัณฑิต ประธานโครงการจัดการแข่งขัน U League Thailand วีฤทธิ์ โพธิ์พันธุ์ นักกีฬา อี สปอร์ต ทีมชาติไทย ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ