พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บาทหลวงของรัสเซีย ผุดไอเดียพัฒนารถโดยสารเป็นโบสถ์เคลื่อนที่

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 17:52 น.

Views

บาทหลวงแอนเดร สเตรบคอฟ (Andrei Strebkov) ในเขตเมืองเซนสค์ (Zainsk) ของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน ของรัสเซีย เห็นความลำบากของประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทห่างไกลในการเดินทางไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่โบสถ์ในเขตเมืองนี้ จึงคิดหาแนวทางเพื่อให้ศาสนิกชนเข้าถึงโบสถ์ได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่ใช้เต็นท์เป็นโบสถ์เคลื่อนที่ แต่ประสบปัญหาเรื่องสภาพอากาศ จึงให้มาพัฒนารถโดยสารสาธารณะมาเป็นโบสถ์เคลื่อนที่แทน โดยนำโบสถ์เคลื่อนที่นี้เข้าถึงประชาชนในทุกหนทุกแห่ง เพื่อให้ประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของตน ทำให้ปัจจุบันมีประชาชนเฝ้ารอการประกอบพิธีทางศาสนาจากบาทหลวงคนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นในรถโดยสารคันนี้ มีสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในโบสถ์ทั่วไป ซึ่งบาทหลวงเคยขับโบสถ์เคลื่อนที่นี้ ไปจนถึงกรุงมอสโก เป็นระยะทางไกลถึง 830 กิโลเมตร

Tag : รอบรั้วรอบโลก โบสถ์เคลื่อนที่ โบสถ์เคลื่อนที่ รัสเซีย