นายกฯ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.เลย/เพชรบูรณ์

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเลย และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 17-18 กันยายนนี้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

โดยจะเป็นการลงพื้นและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาร่วม 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือและอีสาน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงด้านคมนาคมในภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้านรองรับการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ จะมีมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าและธนาคารต้นไม้ เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า 26 ล้านไร่ ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้านบาทอีกด้วย

ส่วนการเตรียมพร้อมเลือก สว.และเตรียมการเลือกตั้ง สส.นั้น วันนี้ (16 ก.ย.) พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ระบุว่า สัปดาห์หน้า กกต.จะออกระเบียบการเลือก สว.เพื่อเปิดลงทะเบียนองค์กรตามกฎหมาย ก่อนทำการประกาศรับรองรายชื่อองค์กรต่าง ๆ ต่อไป

ทั้งนี้กระบวนการเลือก สว.จะเริ่มตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกา และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง สส. 15 วัน

กกต.ยังส่งหนังสือเชิญพรรคการเมืองร่วมหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกติกาใหม่ ในวันที่  28 กันยายนนี้ โดยจะหารือคือคำสั่ง คสช.ที่ต้องเร่งให้พรรคการเมืองดำเนินการ เพราะเกรงไม่ทันการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงการจดจัดตั้งพรรคใหม่ ที่ต้องยื่นภายใน 27  กันยายนนี้ หลังมีเพียง 5 พรรคใหม่ที่ได้รับอนุญาตในขณะนี้

Tag : นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครม สัญจร ประชุมคณะรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เลย เพชรบูรณ์