ประชุมแก้ไขปัญหาช้างป่าออกหากินในพื้นที่ชุมชมแนวชาวป่า

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 01:30 น.

Views

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และกลุ่มประชารัฐอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมี ที่บ้านสันกำแพง หมู่ 12 ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาช้างป่าออกหากินในพื้นที่ชุมชมแนวชาวป่า หลังที่ประเทศลาวเริ่มประสบปัญหาช้างออกหากินพืชไร่เกษตรกรทำให้ถูกล่าเพื่อนำงาช้างส่งขายประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ประชากรช้างจึงลดลงอย่างรวดเร็ว