พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โรงพยาบาลโนนสูง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 01:30 น.

Views

โรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลสมทบทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ในอาคารผู้ป่วยใหม่ 3 ชั้น ที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังขาดงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นเงินกว่า 19 ล้านบาท ซึ่งงานปั่นการกุศลครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก มีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน