พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผักตบชวาสารพัดประโยชน์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 01:30 น.

Views

ชาวบ้านนาเจริญ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร นำเอาผักตบชวาที่ใครหลายคนมองว่าไม่มีประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการทำเกษตรแบบผสมผสาน ใช้พลังงานง้วนดิน  ด้วยการนำผักตบชวามาสับให้ละเอียด ผสมกับรำ ดินโคลน และมูลสัตว์แห้ง แล้วหมักทิ้งไว้ 7-14 วัน เพื่อทำเป็นปุ๋ย และแบ่งบางส่วนไปปั้นเป็นก้อน เพื่อเก็บไว้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งองค์ความรู้นี้ได้เปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อให้ประชาชนได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และยังเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นดินอีกด้วย เพราะการทำเกษตรแบบนี้ ไม่มีการใช้สารเคมี