เที่ยวเชิงเกษตร อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 01:30 น.

Views

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า บ้านน้ำซำ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางขอนแก่นมหัศจรรย์ตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาให้เชื่อมโยงกับวิถีเกษตร ที่ตลอดเส้นทางจะมีการแบ่งฐานให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การทำเกษตรรูปแบบต่างๆ ทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาน้ำจืด การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมัก และการกลั่นสมุนไพร เมื่อได้ความรู้เต็มที่แล้ว ก็ยังได้นั่งรถอีแต๊กไปเที่ยวชมถ้ำผาน้ำทิพย์ และลิ้มลองอาหารพื้นบ้าน ทั้งคั่วปลา แกงหน่อไม้ ส้มตำ ผักลวก รสอร่อยฝีมือของชาวบ้านอีกด้วย