โรคเท้าช้างระบาดใน อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 00:24 น.

Views

เกิดโรคเท้าช้างระบาดที่ศูนย์อพยพ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ทำให้แรงงานและผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาป่วยด้วยโรคเท้าช้างหลายคน เจ้าหน้าที่ต้องนำผู้ที่อาศัยในศูนย์อพยพ แรงงาน และนายจ้าง รวม 57 คน ไปตรวจและรับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลพบพระ เพื่อป้องกันการระบาด