พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

เวลา 19.20 น. วานนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงของวงดุริยางค์ "ซาน คาร์โล ซิมโฟนี ออร์เคสตรา" วงออร์เคสตราที่เก่าแก่ที่สุดวงหนึ่งของโลก จากเมืองเนเปิ้ลส์ สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีสุบินเมห์ทา วาทยกรระดับโลก ควบคุมกำกับวง บรรเลงเพลงคีตกรรมซิมโฟนี หมายเลข 4 และหมายเลข 6 ของปีเตอร์ อิลิช ไชคอฟสกี คีตกวีชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในงาน "มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ" ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 กันยายน ถึง 18 ตุลาคมนี้ เพื่อร่วมฉลองวาระครบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิตาลี กับไทย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรี การเต้นรำบัลเลต์ และการแสดงเชิงวัฒนธรรมอีกจาก 12 ประเทศทั่วโลก

เวลา 17.27 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สิริอายุได้ 86 ปี

นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2474 เป็นธิดาของนายยอร์ช ฮอฟแมนน์ กับนางน้อม จิตต์ธรรม สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม จากนั้นศึกษาต่อสาขาวิชาชีพ ด้านพิมพ์ดีดและชวเลข แล้วได้เข้าทำงานที่แผนกควบคุมอาคารเทศบาลนครกรุงเทพฯ และบริษัท สหไทยวัฒนา โดยตั้งแต่อายุ 17 ปี มีความสนใจด้านการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล จึงได้รับโอกาสร้องเพลงสลับฉากละครของคณะผกาวลี ซึ่งถือเป็นการเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการ และได้ใช้ชื่อในการแสดงว่า "สวลี ผกาพันธุ์" โดยมีผลงานบันทึกเสียงประมาณ 1,500 เพลง ผลงานเพลงที่มีชื่อเสียง อาทิ จำเลยรัก, ใครหนอ, รักไม่รู้ดับ, หนีรัก, สนามอารมณ์ รวมทั้ง เพลงบ้านทรายทอง ทั้งนี้ ยังเป็นนักแสดงคนแรกที่ได้รับบท พจมาน สว่างวงศ์ จากละครเรื่องบ้านทรายทองด้วย ด้วยผลงานการแสดงและการร้องเพลง ทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เพลงไทยสากล-ขับร้อง ในปี 2532 นอกจากนี้ นางเชอร์รี่ ยังเป็นผู้ที่ชื่นชอบการทำงานช่วยเหลือสังคม และได้ร่วมงานเพื่อสาธารณกุศลมาโดยตลอด

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ มหกรรมศิลปะการแสดง พระราชทานเพลิงศพ