คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปแผนฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก

วันที่ 17 ก.ย. 2561 เวลา 07:01 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้มีบทสรุป การจัดทำแผนแม่บทฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ในการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ และอีกหลายโครงการในจังหวัดสมุทรปราการ ไปติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ฟื้นฟูบึงราชนก ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ พิษณุโลก บึงราชนก พิษณุโลก เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ