ภาพเป็นข่าว : สีสันงานเลี้ยง!! เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เต้นบาสโลบ เพลงห่อหมกฮวกไปฝากป้า

วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 08:40 น.

Views

สีสันงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ที่มาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา

มีการแสดงโชว์ให้แขกบ้านแขกเมืองดู อ่อนช้อยสวยงาม อย่างการรำไทยวน รำโคราชต้อนรับปกติ แต่ที่สร้างสีสันต้องท่าเต้นเพลงนี้ "ห่อหมกฮวกไปฝากป้า"

พอเพลงขึ้น เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ขอร่วมด้วย โดยใช้ท่าทางเต้นบาสโลบ น่ารัก สวยงามไปอีกแบบ

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว เต้นบาสโลบ เพลงห่อหมกฮวกไปฝากป้า ห่อหมกฮวกไปฝากป้า เต้นบาสโลบ เพลงห่อหมกฮวกไปฝากป้า