สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

ที่วัดอินทราราม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้นางมาริษา สมบัติบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบ้านสร้าง พร้อมโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปตรวจรักษาและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยวันนี้ ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป 130 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบประสาท พร้อมกันนี้ ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน มอบถุงยังชีพพระราชทาน และยาพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สำหรับ อำเภอบ้านสร้างได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2561 โดยระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน รวม 1,893 ครัวเรือน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถุงยังชีพพระราชทาน หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์