ประชาชนและคณะบุคคล ไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง

วันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ที่ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชน และคณะบุคคลจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, โรงพยาบาลพญาไท 2, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข, มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเข้ารักษาพระวรกาย ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เนื่องจากพระอาการติดเชื้อของเนื้อเยื้อที่พระชงฆ์ หรือแข้งซ้าย และมีอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์ และพระกรขวาเล็กน้อย จากการตรวจเอกซเรย์พระสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวินิจฉัยว่า เป็นภาวะพระสมองขาดพระโลหิตบางส่วน โดยคณะบุคคล และประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาค เดินทางไปลงนามถวายพระพรให้ทรงหายพระประชวรอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร ถวายพระพร