ผู้ครอบครอง แหวนหนามหัวปลาโรนิน แจ้งภายใน 29 พ.ย.นี้ พบมีโทษปรับ 4 หมื่นบาท

วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

เจ้าหน้าที่กรมประมง แจ้งผ่านสื่อออนไลน์ให้ผู้ที่ครอบครอง "หัวแหวนกระเบนท้องน้ำ" ที่มีชิ้นส่วนหนามบนหัวปลาโรนิน รีบนำรูปภาพ หรือของจริงไปแจ้งการครอบครองที่สำนักงานประมงจังหวัด ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ ไม่เช่นนั้นตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่มีหนังสือครอบครอง มีโทษปรับ 40,000 บาท ตามกฎหมาย เนื่องจากกระเบนท้องน้ำ ถูกประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว

สำหรับการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว, ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ผู้ครอบครองต้องนำเอกสารสำคัญติดตัวไป ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน, ซากผลิตภัณฑ์ หรือภาพถ่ายซาก หรือผลิตภัณฑ์สัตว์สงวนที่ประสงค์จดแจ้ง ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมงเกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ส่วนต่างจังหวัด แจ้งได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่

Tag : แหวนหนามหัวปลาโรนิน ปลาโรนิน