พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าการใช้งานศูนย์เด็ก ทต.พิมพา

วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้สะท้อนปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งแรกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลปี 2559 ผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมพา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ไม่มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาฝากให้ดูแล จึงใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมแทน โดยได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการไทยเข้มแข็ง ปี 2555 สมทบกับงบประมาณของเทศบาล รวมกว่า 2,400,000 บาท

ปลัดเทศบาลตำบลพิมพา ยอมรับในพื้นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่แล้ว และยังรองรับได้อีก

ล่าสุดกลับไปสังเกตการณ์เดือนที่แล้วพร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่า สตง. ได้รับคำชี้แจงจากปลัดเทศบาลตำบลพิมพา ว่าใกล้จะเปิดใช้งานตามวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในพื้นที่ แต่ทว่าต้องปรับปรุงอาคารที่ทรุดตัวก่อน 

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่หลังอาคารเทศบาลตำบลพิมพา ใช้งานได้ 5 ปี เกิดการทรุดตัวจนนายกเทศมนตรี ต้องย้ายเจ้าหน้าที่ไปใช้อาคารชั่วคราว ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในการลงพื้นที่ คอลัมน์หมายเลข 7 ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกเทศมนตรีตำบลบางผึ้ง กรณีก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดบางผึ้ง ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้งเสาตั้งแต่ปี 2555 แต่ไม่มีหลังคา จึงใช้งานไม่ได้จนทุกวันนี้ ทั้งนี้เป็นงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งดูแลท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ

ฝากเสียงสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ไขด้วย...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7