เร่งเยียวยาเกษตรกร จ.บึงกาฬ เดือดร้อนจากน้ำท่วม

วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 10:28 น.

Views

หลังจากได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขง และแม่น้ำสงคราม หนุนสูงเอ่อท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดบึงกาฬ แม้ว่าล่าสุดระดับน้ำบางพื้นที่จะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเล็กน้อย  โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำสาขาใกล้แม่น้ำโขง ถูกน้ำท่วมขังนาข้าวนานเกือบ 1 เดือน หลังน้ำลดลงจะเห็นสภาพของต้นข้าวยืนต้นตายใน 8 อำเภอ 49 ตำบล 17 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 58,488 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ อีกจำนวนมาก

ขณะที่นายสมรัก ภูเดช เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ขอให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ไปยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ที่เป็นที่ตั้งของแปลงเพาะปลูก ซึ่งจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้ว  โดยจะได้รับความช่วยเหลือตามพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย แต่ไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งหากเป็นนาข้าว จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,149 บาท และพืชสวน ไร่ละ 1,690 บาท

ส่วนยางพารา สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ แจ้งเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีหน้ายางเน่าเสีย ต้นยางมีอาการใบเหลืองหรือร่วงหล่น น้ำท่วมสวนยางไม่สามารถกรีดยางได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือกรณีเกิดโรคระบาดใบร่วง จากเชื้อราไฟทอปธอร่า ต้นยางใบร่วง 80 เปอร์เซ็นต์ ต้นยางเกิดโรคเส้นดำ หากเข้าเกณฑ์ กรณีใดกรณีหนึ่ง ให้ถ่ายภาพประกอบแล้วติดต่อกับสำนักงาน กยท.แต่ละพื้นที่  เพื่อขอรับสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางพาราประสบภัยพิบัติได้ทันที

Tag : เร่งเยียวยาเกษตรกรเดือดร้อนจากน้ำท่วม จ.บึงกาฬ