พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จังหวัดแพร่ คว้ารางวัลชนะเลิศพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรม

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ความโดดเด่นของป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่พลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ด้วยวิธี "ปิดป่า" ห้ามทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าทุกรูปแบบ เป็นเวลา 3 ปี จนกระทั่งป่าคืนสู่สภาพสมบูรณ์อีกครั้ง จากนั้นชาวบ้านได้ยื่นขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน จนถึงปัจจุบันใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันได้ โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำที่นำมาพัฒนาเป็นระบบประปา ใช้ในภาคเกษตรกรรม จึงทำให้ได้รับคัดเลือกชนะเลิศการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" จากกรมป่าไม้ และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ปีนี้มีป่าชุมชนเข้าร่วม 1,171 แห่ง รวมพื้นที่ป่ากว่า 136,896 ไร่

Tag : สนามข่าว 7 สี