เปิดกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์ 2018 รณรงค์จอดรถไว้บ้าน หันใช้รถสาธารณะ

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 11:48 น.

Views

วันที่ 22 กันยายน เป็นวันปลอดรถ หรือคาร์ฟรีเดย์ 2018 วันนี้ ขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ให้จอดรถไว้บ้าน หันมาใช้รถสาธารณะ แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และการจราจร ภายใต้แนวคิดเดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมพลนักปั่นจักรยาน รณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ปรับรูปแบบการเดินทาง จอดรถไว้ที่บ้าน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ช่วยกันลดมลพิษสะสมในเมือง บรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัด หันมาปั่นจักรยาน และใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น

Tag : วันปลอดรถ คาร์ฟรีเดย์