สนใจต้องไปลอง!! เปิดพื้นที่ขี่ม้าบำบัดอาการป่วย ที่พัทลุง

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 11:48 น.

Views

จังหวัดพัทลุง นายประเสริฐ และนายประสพ เต็มราม  2 พี่น้องใช้พื้นที่ 7ไร่ ในตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน เปิดเป็นคอกเลี้ยงม้า และสนามขี่ม้าบริการนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสุขภาพได้ขี่ม้าบำบัดอาการป่วย ซึ่งนายประเสริฐบอกว่าเดิมสุขภาพไม่ดี เป็นโรคอ้วน และความดัน จึงซื้อม้ามาฝึกขี่ทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น จึงมีแนวคิดเปิดสนามขี่ม้าให้นักท่องเที่ยวมาขี่ม้า มีเยาวชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษ สมาธิสั้น และกลุ่มออทิสติก ที่มาร่วมกิจกรรมขี่ม้าด้วย

Tag : ขี่ม้าบำบัด