ลดธงครึ่งเสา 3 วัน ร่วมไว้อาลัย เจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 15:13 น.

Views

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งว่า ด้วย นายเจิ่น  ด่าย กวาง  ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวัน 24 - 26  กันยายนนี้  รวม 3 วันทำการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาตามวันดังกล่าวด้วย

Tag : อาลัยประธานาธิบดีเวียดนาม เจิ่น ด่าย กวาง