กิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถ Bangkok Car Free Day 2018

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

22 กันยายน เป็นวันปลอดรถ หรือคาร์ฟรีเดย์ วันนี้ ขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ให้จอดรถไว้บ้าน หันมาใช้รถสาธารณะ แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และการจราจร

กิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถ หรือ Bangkok Car Free Day 2018 ภายใต้แนวคิด เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมพลปั่นจักรยานออกจากลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไปตามเส้นทางถนนราชดำริ ถนนเพชรบุรี ถนนบรรทัดทอง และถนนพระราม 1 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ปรับรูปแบบการเดินทาง จอดรถไว้ที่บ้าน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ช่วยกันลดมลพิษสะสมในเมือง บรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัด หันมาปั่นจักรยาน และใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น

สำหรับเมืองไทย ได้เริ่มกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์ มาตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้น้ำมัน ช่วยประหยัดพลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ และแก้ปัญหาการจราจร

ซึ่งจากสถิติของกรมการขนส่งทางบก มีรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร กว่า 990,000 คัน ในขณะที่ความยาวถนนในกรุงเทพฯ รวมแล้วประมาณ 5,500 กิโลเมตร รองรับปริมาณรถได้ 1.5 ล้านคันเท่านั้น ต้องขยายถนนอีก 6 เท่าถึงจะรองรับรถได้ทั้งหมด

Tag : Bangkok Car free Day 2018 กิจกรรม Bangkok Car free Day 2018 กิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถ