จับประเด็นเป็นข่าว : อาหารแห่งอนาคต

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง และกำลังจะก้าวสู่การผลิต "อาหารแห่งอนาคต" ติดตามเรื่องนี้ใน "จับประเด็นเป็นข่าว" กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

อาหารแห่งอนาคต เป็นเรื่องที่พูดกันมานาน หลายประเทศพัฒนาเรื่องนี้ก้าวหน้าไปมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ไม่ได้ต้องการแค่อาหารปรุงสุก หรืออาหารแปรรูปอีกต่อไป มาวันนี้ประเทศไทยของเราก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตมากขึ้นแล้ว

อาหารแห่งอนาคต หรือ Future Food เป็นเทรนอาหารที่หลายประเทศทั่วโลก หันมาผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ใช้องค์ความรู้หลากหลายด้าน มีความซับซ้อนในการผลิต ที่สำคัญต้องมี "แหล่งอาหารใหม่"

ปัจจุบันมีการผลิตอาหารแห่งอนาคตอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ อาหารเกษตรอินทรีย์ อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และอาหารในกลุ่มใหม่ที่ใช้นวัตกรรมมาช่วยในการผลิต

อาหาร 3 ประเภทแรกไทยเราผลิตได้แล้ว โดยเฉพาะอาหารเกษตรอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรปลอดจากสารเคมี เราผลิตได้มากเป็นอันดับ 8 ของเอเซีย มูลค่าส่งออกกว่า 2,700 ล้านบาท

ส่วนอาหารในกลุ่มใหม่ ที่ต้องใช้นวัตกรรมสูงในการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ต้องมาจากพืชและสัตว์ ที่สำคัญต้องใช้วัตถุดิบจากแหล่งอาหารใหม่ ตามมาตรฐานของ อียู อาหารกลุ่มนี้เป็นสิ่งท้าทายสำหรับไทยที่ต้องพัฒนา

ไทยเริ่มต้นผลิตอาหารกลุ่มใหม่ที่ต้องใช้นวัตกรรมระดับสูง ด้วยการพัฒนาแหล่งอาหารใหม่ โดยเฉพาะ "จิ้งหรีด" ใช้ถือเป็นแหล่งอาหารใหม่ที่ให้โปรตีนสูงมาก โดยเพาะเลี้ยงเป็นฟาร์มไว้กว่า 20,000 แห่ง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือนำมาแปรรูปผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง

นอกจากจิ้งหรีดแล้ว แหล่งอาหารใหม่ที่น่าสนใจอื่น ๆ คือ สาหร่าย และยีสต์ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดเช่นกัน โดยเฉพาะสาหร่าย หลายประเทศพัฒนาเป็นอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม สร้างมูลค่าได้มากมายมหาศาล

ผู้บริโภคยุคนี้ไม่ได้ต้องการอาหารแปลกใหม่เท่านั้น ยังต้องการเรื่องความปลอดภัย ต้องการรับรู้ข้อมูลทางโภชนาการ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนผสมต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการผลิต และแหล่งผลิต

ดังนั้น หลายประเทศจึงได้นำข้อมูลด้านโภชนาการเหล่านี้ใส่ไว้ในบาร์โค้ด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นยอดขายได้มากทีเดียว

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว อาหารแห่งอนาคต แหล่งอาหาร Future Food จิ้งหรีด สาหร่าย ยีสต์