ขอเชิญชวนส่งบทเพลงเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลง จิตอาสาพระราชทาน ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับนำไปเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 20:25 น.

Views

ตามที่ หน่วยราชการในพระองค์ ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของจิตอาสาพระราชทาน จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดเพลง จิตอาสาพระราชทาน ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับนำไปเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจ โดยเป็นเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทาน และการทำความดี ส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-356-0977 ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th

Tag : โครงการประกวดเพลง จิตอาสาพระราชทาน โครงการประกวดเพลง โครงการประกวดเพลงจิตอาสา ประกวดเพลงจิตอาสา