กรมบังคับคดีชี้ สมรักษ์ยังไม่ใช่บุคคลล้มละลาย นัดประนอมหนี้ 25 ก.ย.

วันที่ 23 ก.ย. 2561 เวลา 17:00 น.

Views

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีที่ เรือเอกสมรักษ์ คำสิงห์ อดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทย ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดว่า ขณะนี้เรือเอกสมรักษ์ ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลาย เพราะยังมีขั้นการขอประนอมหนี้

เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ว่า เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน หรือโดยวิธีอื่น ให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และต้องแสดงข้อความการประนอมหนี้ วิธีจัดการกับทรัพย์สิน และรายละเอียดต่างๆ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อเรียกประชุมเจ้าหนี้ ปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะตกลงรับคำขอหรือไม่

ทางกรมบังคับคดีได้นัด เรือเอกสมรักษ์และภรรยาเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน กิจการ หรือรายได้ที่มีทั้งหมด ในวันที่ 25 กันยายนนี้ โดยทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมจะถูกยึด ส่วนรายได้จะต้องถูกอายัดไว้ก่อน จากนั้นจะมีการนัดประชุมเจ้าหนี้ตามขั้นตอน เพื่อดูข้อเสนอของการประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ หากเจ้าหนี้เห็นชอบก็จะเสนอให้ศาลพิจารณา

ซึ่ง เรือเอกสมรักษ์จะเป็นบุคคลล้มละลายก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบกับการประนอมหนี้ หรือไม่ยอมเข้าสู่ขั้นตอนการประนอมหนี้ ทำให้ขณะนี้ เรือเอกสมรักษ์ยังมีคุณสมบัติรับราชการต่อไปได้

ขณะที่ โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยขั้นตอนว่า เรือเอกสมรักษ์ต้องทำเอกสารรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับชั้น จนถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยเร็ว เพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงให้รับทราบตามข้อบังคับทางทหาร  ผลจะเป็นอย่างไรต้องรอ กรมกำลังพลทหารเรือ และสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือเป็นผู้พิจารณา ว่าถึงขั้นให้ออกจากราชการหรือไม่

Tag : สมรักษ์ สมรักษ์ล้มละลาย