“ถ้ำซามูไร” คลังแสง สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

วันที่ 23 ก.ย. 2561 เวลา 14:28 น.

Views

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ททท.ตาก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเมืองรอง พานักท่องเที่ยวจำนวนมากไปชมถ้ำซามูไร และเที่ยวชมธรรมชาติพื้นถิ่น ชมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ที่บ้านป่าไร่เหนือ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งถ้ำซามูไร กำลังเป็นที่สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้น ภายหลังจากที่ ททท.ตาก ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ จนเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่น นั่นคือเส้นทางเดินทัพของกองทัพจักรพรรดิญี่ปุ่น  ณ ถ้ำซามูไร (คลังแสง) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยเส้นทางแห่งนี้ทหารญี่ปุ่นเคยใช้เดินทางมาตั้งค่ายพักแรม และต่อมามีคนพบเครื่องมือ-อุปกรณ์ ของข้าวเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นเก็บไว้ในถ้ำ จนได้ตั้งชื่อว่าถ้ำซามูไร  จนในวันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจ และทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติตัวเอง สามารถสร้างรายได้ และกระจายเม็ดเงินในหมู่บ้าน รวมถึงชุมชน ให้กับคนท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมาก

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ททท.ตาก กล่าวว่า ที่ผ่านมาเรามีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเป็นการเล่าเรื่องราวชุมชนให้นักท่องเที่ยวที่มาแล้วจะได้ทราบเรื่องราวของถ้ำซามูไร รวมทั้งยังเชื่อมโยงไปยังบ้านป่าไร่เหนือ ต่อยอดเรื่องผ้าของชนเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งเราเน้นเรื่องของผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ รวมทั้งพัฒนาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีความโดดเด่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอปสินค้าของที่ระลึก รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน

Tag : วันหยุด !! แห่เที่ยว “ถ้ำซามูไร” จ.ตาก