จับประเด็นข่าว : แนะตั้งรับโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดหนัก

วันที่ 23 ก.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน แม้ไทยจะยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรค แต่หากปล่อยให้โรคนี้หลุดรอดเข้ามาในประเทศ แน่นอนว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไทยจะเสียหายทั้งระบบ ติดตามแนวทางตั้งรับโรคร้ายใน จับประเด็นเป็นข่าว กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

ระยะเวลาเพียงเดือนกว่า ๆ หลังจีนตรวจพบการติดเชื้อโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน และใช้วิธีหยุดการแพร่ระบาดของโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ด้วยการทำลายสุกรในระบบไปแล้วกว่า 40,000 ตัว ในพื้นที่ 6 มณฑล แต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่ใช่เพียงรัฐบาลจีนเท่านั้น ที่กังวลกับการแพร่ระบาดของโรคร้าย เพราะล่าสุด องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ก็ได้ออกประกาศเตือนให้ประเทศในเอเชีย รวมทั้งไทย เฝ้าระวังและตั้งรับการแพร่ระบาดของโรคนี้ด้วย

ทันทีที่ได้รับทราบข้อมูล กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศ "ชะลอการนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรจากจีนทั้งหมด และขอความร่วมมือห้ามนักท่องเที่ยวนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พร้อมแนะนำวิธีการทำลายเศษอาหารบนเครื่องบินในประเทศต้นทางที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยใช้ความร้อนมากกว่า 90 องศาเซลเซียส นานกว่า 1 ชั่วโมง ในการทำลายเศษอาหารแต่ละครั้ง รวมทั้งได้สั่งการให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคตามแนวชายแดน ปัญหาสำคัญ คือ เชื้อโรคชนิดนี้สามารถฝังเชื้ออยู่ได้นานหลายเดือน หากปล่อยให้หลุดรอดมาในไทย แน่นอนว่าอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรไทยจะได้รับความเสียหายทั้งระบบ ผู้บริโภคจะเข็ดขยาดกับการบริโภคเนื้อหมูไปอีกนาน ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพลิกฟื้นความเชื่อมั่นให้กลับมาได้

ไม่เพียงเฉพาะมาตรการเข้มข้นของภาครัฐ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรก็เป็นตัวแปรสำคัญที่เฝ้าระวังการเกิดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันได้ด้วย หนทางที่ดีที่สุดคือการเฝ้าสังเกตุความผิดปกติของสุกรในฟาร์มอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ระบุว่า โรคดังกล่าวสามารถเกิดได้กับสุกรทุกช่วงอายุ สุกรที่ติดเชื้อจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งหากเกษตรกรสังเกตุว่าสุกรมีอาการป่วย นอนสุม เบื่ออาหาร ท้องผูกสลับท้องเสีย หรือ มีจุดแดง ผื่นแดงที่ผิวหนัง รวมทั้งมีอาการขาหลังอ่อนแรง ต้องรีบแจ้งไปยังปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจสอบ วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

การเฝ้าระวังและป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ปัญหา เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยลดความสูญเสียด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น ยังส่งผลดีที่อาจทำให้ผู้ที่อยู่ในวงจรสุกร สามารถเพิ่มยอดขาย หรือขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะจีนได้อีกด้วย

Tag : จับประเด็นข่าว แนะตั้งรับโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดหนัก โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน โรคอหิวาต์สุกร