พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สธ. ห่วงประชาชนป่วยไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน

วันที่ 23 ก.ย. 2561 เวลา 17:52 น.

Views

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 ว่า ในที่ประชุมให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพราะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายจังหวัด อาจเกิดน้ำท่วมขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกและมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 57,129 ราย เสียชีวิต 71 ราย ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก เช่น ผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซื้อยากินเองก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ไม่ได้ติดตามการรักษาต่อเนื่อง และเข้ารับการรักษาเมื่อมีอาการรุนแรงแล้ว พบผู้เสียชีวิตในรายที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นย้ำอาการที่ต้องสงสัยและแนวทางการดูแลรักษาโรคไข้เลือดออกให้คลินิก ร้านขายยา และโรงพยาบาลทุกระดับ ส่วนประชาชนให้ทายากันยุง นอนในมุ้ง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก หากมีไข้สูงให้รีบไปพบแพทย์และไม่ซื้อยากินเอง เพื่อความปลอดภัย

Tag : ไข้เลือดออก