กิจกรรมปั่นเพื่อสันติภาพ สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และชมรมผู้ว่าฯ พาปั่น จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อ-สันติภาพฯ Peace Road Thailand 2018" ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามวิถีวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ในกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสันติภาพสากล ที่มีภาคีเครือข่ายกว่า 120 ประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรม

โดยนักปั่นจากทั่วประเทศ นอกจากจะได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้ว รายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานจะได้ร่วมสมทบนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดด้วย และผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมปั่นจักรยานได้อีกครั้ง ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด