พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 19:53 น.

Views

เวลา 10.04 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้น ประทานโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าเกียรติยศ บุคลากรดีเด่น และผู้มีอุปการะคุณ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, นิทรรศการคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ จัดแสดงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ กระบวนการและการให้บริการด้านสุขภาพในองค์กร รวมทั้งการให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลการสื่อสาร อันจะทำให้บุคลากรมีความรู้ด้านสุขภาพ และสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันมหิดล